ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Το πρόγραμμα κάθε τάξης έχει καταρτιστεί με την συνεργασία της διεύθυνσης και των καθηγητών του φροντιστηρίου μας.
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε μικρά ομοιογενή τμήματα 3 έως 5 μαθητών και αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τον μαθητή, κατά τον βέλτιστο τρόπο, όσο και στην μέγιστη εξοικονόμηση χρόνου για προσωπική του μελέτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά
2
Φυσική
1
Αρχαία
1
Νεοελληνική Γλώσσα
1
Σύνολο Ωρών
5

Β' & Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά
3
Φυσική
1
Χημεία
1
Αρχαία
1
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Σύνολο Ωρών
8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα
2
Φυσική
2
Χημεία
1
Γεωμετρία
2
Αρχαία
2
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Σύνολο Ωρών
11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετικές Σπουδές

Μαθηματικά
5
Φυσική
4
Χημεία
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο Ωρών
13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Υγείας

Φυσική
4
Βιολογία
2
Χημεία
2
Άλγεβρα
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο Ωρών
12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Ανθρωπιστικές Σπουδές

Αρχαία
5
Λατινικά
2
Ιστορία
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο Ωρών
11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά
5
ΑΟΘ
2
ΑΕΠΠ
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο Ωρών
11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετικές σπουδές

Μαθηματικά
6
Φυσική
4
Χημεία
4
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Σύνολο Ωρών
17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Υγείας

Φυσική
4
Βιολογία
4
Χημεία
4
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Σύνολο Ωρών
15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά
6
ΑΕΠΠ
4
ΑΟΘ
4
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Σύνολο Ωρών
17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Ανθρωπιστικές σπουδές

Αρχαία
5
Λατινικά
3
Ιστορία
3
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Σύνολο Ωρών
14ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά
3
Αρχαία
1
Νεοελληνική Γλώσσα
1
Σύνολο Ωρών
5

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Β' & Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά
3
Αρχαία
1
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Σύνολο Ωρών
6

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ A' ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα
3
Φυσική
2
Χημεία
1
Γεωμετρία
1
Αρχαία
2
Νεοελληνική Γλώσσα
2
Σύνολο Ωρών
11

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Θετικές Σπουδές

Μαθηματικά
4
Φυσική
3
Χημεία
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο Ωρών
11

Σπουδές Υγείας

Φυσική
3
Βιολογία
2
Χημεία
2
Άλγεβρα
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο Ωρών
11

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Αρχαία
5
Λατινικά
2
Ιστορία
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο Ωρών
11

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά
4
ΑΟΘ
2
ΑΕΠΠ
2
Γλώσσα - Λογοτεχνία
2
Σύνολο Ωρών
10

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Θετικές σπουδές

Μαθηματικά
6
Φυσική
6
Χημεία
4
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Σύνολο Ωρών
19

Σπουδές Υγείας

Φυσική
6
Βιολογία
4
Χημεία
4
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Σύνολο Ωρών
17

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά
6
ΑΕΠΠ
4
ΑΟΘ
4
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Σύνολο Ωρών
17

Ανθρωπιστικές σπουδές

Αρχαία
6
Λατινικά
3
Ιστορία
3
Γλώσσα - Λογοτεχνία
3
Σύνολο Ωρών
15

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΜΑΙΟΥ
• ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΡΔΙΕΣ
16:00-18:00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & Α'ΛΥΚΕΙΟΥ, 18:00-21:00 Β' & Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
• ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Email to prooptiki.online
Phone to prooptiki.online
Back to top